Government-sponsored crime The case of Vietnamese undocumented immigrants in Germany and the UK

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 49-73. - DOI: https://doi.org/10.32631/ccc19.03.

Анотація

У цьому розділі зроблена спроба вивчити загальні характеристики учасників і фактори, які вплинули на їх рішення приєднатися до нелегальних ринків. Мета роботи полягає в тому, щоб уточнити роль імміграційних агентств і брокерів, що пов'язані з в'єтнамським урядом та надають матеріально-технічну підтримку трудовим іммігрантам, які не мають документів. Важливо відзначити, що нелегальна імміграція в Європу широко визнана в Ханої як довгоочікуване рішення проблеми безробіття і джерело зростаючих грошових переказів.
In this chapter, I seek to explore the common characteristics of the participants and the factors that have influenced their decision to join the illegal markets. My aim is to clarify the role of immigration agencies and brokers that are affiliated to the Vietnamese government and that provide logistical support to undocumented labour immigrants. It is important to note that illegal immigration to Europe is widely recognized by Hanoi as a welcome solution to their unemployment problem and as a source of growing remittances.
В этой главе сделана попытка изучить общие характеристики участников и факторы, которые повлияли на их решение присоединиться к нелегальным рынкам. Цель работы состоит в том, чтобы уточнить роль иммиграционных агентств и брокеров, связанных с вьетнамским правительством и предоставляющих материально-техническую поддержку трудовым иммигрантам, не имеющим документов. Важно отметить, что нелегальная иммиграция в Европу широко признана в Ханое как долгожданное решение проблемы безработицы и источник растущих денежных переводов.

Опис

Nguyen, T. Government-sponsored crime The case of Vietnamese undocumented immigrants in Germany and the UK / Trang Nguyen // Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 49-73. - DOI: https://doi.org/10.32631/ccc19.03

Ключові слова

Constructing and organising crime in Europe, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, незаконна трудова міграція, незаконная трудовая миграция, illegal labor migration, migration, миграция, міграція

Бібліографічний опис

Зібрання