Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 361-364

Анотація

Проаналізовано професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы профессионально значимые качества милиционера как необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности его служебной деятельности. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The professionally significant qualities of a law enforcement officer were analyzed as necessary and sufficient conditions for predicting the success of his official activity. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Ярмиш, О. Н. Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності / О. Н. Ярмиш // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 361-364.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, правоохоронець, law enforcement officer, милиционер, службова діяльність, служебная деятельность, business activity

Бібліографічний опис