Переваги і недоліки альтернативних джерел енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-130.

Анотація

Зазначено, що переваги і недоліки альтернативних джерел енергії необхідно аналізувати і оцінювати при їх виборі для конкретної місцевості, виду виробництв, наявності ресурсів. При цьому враховується їх вплив на економічні і екологічні наслідки проекту. Комплексна оцінка дозволяє обрати найбільш придатний вид альтернативного джерела енергії. Отмечено, что достоинства и недочеты других источников энергии нужно анализировать и оценивать при их выборе для конкретной местности, вида производств, наличии ресурсов. При этом учитывается их влияние на экономические и экологические последствия проекта. Комплексная оценка позволяет выбрать наиболее подходящий вид альтернативного источника энергии. It is noted that the advantages and disadvantages of other energy sources need to be analyzed and evaluated when choosing them for a particular area, type of production, availability of resources. At the same time, their impact on the economic and environmental consequences of the project is taken into account. A comprehensive assessment allows you to choose the most appropriate type of alternative energy source.

Опис

Рижик М. М. Переваги і недоліки альтернативних джерел енергії / М. М. Рижик, Ю. М. Гаврилюк / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-130.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, енергетика, энергетика, energy, використання енергії, использование энергии, energy use, невідновлювальна енергія, невосстанавливающая энергия, non-restorative energy, відновлювальна енергія, возобновляемая энергия, renewable energy, альтернативні джерела енергії, альтернативные источники энергии, alternative energy sources, електрична енергія, электрическая энергия, electric energy, сонячна енергія, солнечная энергия, solar energy

Бібліографічний опис