Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 301-307

Анотація

Проаналізовано ідеї вітчизняного лібералізму, розглянуто конституційні перетворення в тих європейських державах, які значно просунулися вперед у реалізації ліберальних цінностей. Досліджено права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. The ideas of national liberalism have been analyzed, the constitutional transformations in those European states have been considered, and they have made considerable progress in the realization of liberal values. The rights and freedoms of the individual in the Ukrainian liberal-legal thought of the second half of the 19th - beginning of the 20th centuries were investigated. Проанализированы идеи отечественного либерализма, рассмотрены конституционные преобразования в тех европейских странах, которые значительно продвинулись вперед в реализации либеральных ценностей. Исследованы права и свободы личности в украинской либерально-правовой мысли второй половины XIX - начала ХХ века.

Опис

Коломієць, Ю. М. Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Ю. М. Коломієць, Т. В. Коломієць // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 301-307.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, лібералізм, либерализм, лібералізм, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, права і свободи особи, права и свободы личности, rights and freedoms of the individual

Бібліографічний опис