Конституційні обов’язки іноземців в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67

Анотація

Проаналізованщ конституційні обов’язки іноземців в Україні та їх особливості порівняно з конституційними обов’язками громадян України. На підставі проведеного дослідження визначено обсяг конституційних обов’язків іноземців в Україні та їх закріплення в законодавстві України.
The constitutional duties of foreigners in Ukraine and their features compared with the constitutional duties of citizens of Ukraine are analyzed. On the basis of the conducted research the volume of constitutional duties of foreigners in Ukraine and their fastening in the legislation of Ukraine are defined.
Проанализированы конституционные обязанности иностранцев в Украине и их особенности сравнительно с конституционными обязанностями граждан Украины. На основании проведенного исследования определены объём конституционных обязанностей иностранцев в Украине и их закрепление в законодательстве Украины.

Опис

Петров, Є. Ю. Конституційні обов’язки іноземців в Україні / Є. Ю. Петров // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, іноземці, иностранцы, foreigners, конституційні обов’язки, конституционные обязанности, constitutional duties, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис