Земельні відносини в Україні : історико-правовий дискурс : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ТОВ "У справі", 2016. - 406 с.

Анотація

В монографії представлене концептуальне бачення дослідження правового регулювання земельних відносин в Україні імперськими державами. Доведено принципову відмінність української та російської державно-правової культури і способу господарювання на землі. Окреслено вектор подальшого розвитку земельних відносин в Україні. Для науковців, викладачів, студентів, а також широкого загалу читачів, котрі цікавляться історією держави і права України.
В монографии представлено концептуальное видение исследования правового регулирования земельных отношений в Украине имперскими государствами. Доказано принципиальное отличие украинской и российской государственно-правовой культуры и способа хозяйствования на земле. Определен вектор дальнейшего развития земельных отношений в Украине. Для научных работников, преподавателей, студентов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей государства и права Украины.

Опис

Бурдін, М. Ю. Земельні відносини в Україні : історико-правовий дискурс : монографія / М. Ю. Бурдін. - Харків : ТОВ "У справі", 2016. - 406 с.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, земельні відносини, земельные отношения, land relations, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, реформування, реформирование, reform, філософсько-правова парадигма, philosophical and legal paradigm, философско-правовая парадигма, кріпацтво, крепостничество, serfdom, нова економічна політика, новая экономическая политика, new economic policy

Бібліографічний опис