Заохочувальні санкції у кримінальному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 147-154

Анотація

Розглянуто питання доцільності виділення заохочувальних санкцій у кримінальному праві. Висловлено власну думку щодо визначення кримінально- правових санкцій. The problem of expedience of incentive penalties selection in criminal law is observed. The author's own opinion towards the criminal sanctions definition is expressed. Рассмотрен вопрос целесообразности выделения поощрительных санкций в уголовном праве. Выражено собственное мнение относительно определения уголовно-правовых санкций.

Опис

Книженко, О. О. Заохочувальні санкції у кримінальному праві / О. О. Книженко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 147-154.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-правові санкції, уголовно-правовые санкции, criminally and legal sanctions, заохочувальні санкції, поощрительные санкции, incentive penalties, поняття, понятие, concept

Бібліографічний опис