Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 229-234

Анотація

Проаналізовано поняття та структури адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Визначено і закріплено перелік завдань і функцій працівників Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, окресливши межі компетенції і відокремивши їх від повноважень інших органів, які діють у цій сфері. Проанализированы понятия и структуры административно-правового статуса Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц. Определены и закреплен перечень задач и функций работников Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, очертив границы компетенции и отделив их от полномочий других органов, действующих в этой сфере. The concepts and structures of the administrative and legal status of the State Department for Citizenship, Immigration and Registration of Individuals are analyzed. The list of tasks and functions of employees of the State Department for Citizenship, Immigration and Registration of Individuals has been defined and fixed, defining the limits of competence and separating them from the powers of other bodies active in this field.

Опис

Сікорський, О. П. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України / О. П. Сікорський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 43. – С. 229-234.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, адміністративно-правовий статус, administrative legal status, административно-правовой статус, Державний департамент, государственный департамент, State Department, імміграція, immigration, иммиграция, реєстрація, регистрация, registration, громадянство, citizenship, гражданство

Бібліографічний опис