Міжнародно-правове регулювання відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 45-52

Анотація

Проаналізовано сучасне становище міжнародної правової бази у сфері регламентації права на відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової спільноти та держав-членів у цій сфері. Modern state of international and legal data in the sphere of regulation the right on damages’ restitution to victims of brute violations of human rights are analyzed; the ways of further development of cooperation between world’s community and states-participants in this sphere are determined. Проанализировано современное положение международно-правовой базы в сфере регламентации права на возмещение ущерба жертвам грубых нарушений прав человека; очерчены пути дальнейшего усовершенствования сотрудничества мирового сообщества и государств-участников в этой сфере.

Опис

Сироїд, Т. Л. Міжнародно-правове регулювання відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини / Т. Л. Сироїд // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 45-52.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини, возмещение ущерба жертвам грубых нарушений прав человека, damages’ restitution to victims of brute violations of human rights, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, регламентація права, регламентация права, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation

Бібліографічний опис