До питання пошуку нових вихідних позицій розуміння категорії "система права"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 8-15

Анотація

Проаналізовано категорію «система права». Через призму положень сучасної правової, а також філософської науки доводиться необхідність зміни наукових поглядів на поняття «право» та внутрішню побудову системи вітчизняного права. The category «system of law» is analyzed. Necessity of changing views of the definition «law» and internal construction of domestic law system is proved through the modern law andphilosophical science. Проанализирована категория «система права». Через призму положений современной правовой, а также философской науки доказывается необходимость изменения взглядов на понятие «право» и внутреннее построение системы отечественного права.

Опис

Мельник, Р. С. До питання пошуку нових вихідних позицій розуміння категорії "система права" / Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 8-15.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, система права, system of law, поняття, понятие, concept, категорії, категории, category

Бібліографічний опис