Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 359-366

Анотація

Проаналізовано поняття «набуття» («придбання») права власності та «виникнення» права власності, які інколи ототожнюються як у цивільно-правовій науці, так і на практиці. Встановлено їх лінгвістично-правову сутність. The concepts of “acquisition” of property rights and “emergence” of property rights, which are sometimes identified both in civil law science and in practice. Their linguistic and legal essence is established. Проанализированы понятия «приобретение» права собственности и «возникновение» права собственности, которые иногда отождествляются как в гражданско-правовой науке, так и на практике. Установлено их лингвистически-правовую сущность.

Опис

Бондаренко, Д. О. Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища / Д. О. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 359-366.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, набуття (придбання) права власності, приобретение права собственности, acquisition of ownership, виникнення права власності, возникновение права собственности, emergence of ownership, термінологія, терминология, terminology

Бібліографічний опис