Національна ідея та глобалізація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 74-78

Анотація

Досліджено національну ідею та глобалізацію. Визначено, що глобалізація має величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну за умов все більш відкритої інтегрованої світової економіки. Розкрито проблеми «Україна і глобалізація». Исследованы национальная идея и глобализация. Определено, что глобализация имеет огромное увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях все более открытой интегрированной мировой экономики. Раскрыты проблемы «Украина и глобализация». The national idea and globalization are explored. Globalization has been found to have a tremendous increase in world trade and other international exchange processes in the face of an increasingly open integrated world economy. The problems "Ukraine and globalization" are revealed.

Опис

Греченко, В. А. Національна ідея та глобалізація / В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 74-78.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Держава і право. State and Law. Государство и право, глобалізація, globalization, глобализация, національна ідея, национальная идея, national idea, світова економіка, world economy, мировая экономика, світова торгівля, мировая торговля, world trade

Бібліографічний опис