Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 192-196

Анотація

Проаналізовано управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано управление оперативно-служебной деятельностью международной гражданской полиции. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The management of operational and service activities of the international civilian police is analyzed. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Теличкін, О. О. Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції / О. О. Теличкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 192-196.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Міжнародне право .International Law. Международное право, управління, management, управление, оперативно-службова діяльність, оперативно-служебная деятельность, operational service activities, міжнародна цивільна поліція, international civilian police, международная гражданская полиция

Бібліографічний опис