Розвиток фізичних якостей в процесі занять ігрових видами спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 99-102

Анотація

Наголошено, що спортивні ігри ускладнюють контроль за дотриманням оптимальних показників обсягу та інтенсивності навантаження, необхідного для ефективного розвитку основних фізичних якостей. Визначено необхідність збільшення цілеспрямованості використання спортивних ігор у фізичній підготовці курсантів.
It is emphasized that sports games make it difficult to control compliance with the optimal indicators of volume and intensity of load, necessary for the effective development of basic physical qualities. The need to increase the purposefulness of the use of sports games in the physical training of cadets was determined.
Отмечено, что спортивные игры усложняют контроль соблюдения оптимальных показателей объема и интенсивности нагрузки, необходимого для эффективного развития основных физических качеств. Определена необходимость увеличения целенаправленности использования спортивных игр в физической подготовке курсантов.

Опис

Проскурнін, А. В. Розвиток фізичних якостей в процесі занять ігрових видами спорту / Проскурнін Андрій В’ячеславович, Поливаний Валерій Іванович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 99-102.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ігрові види спорту, game sports, игровые виды спорта, спеціальна фізична підготовка, special physical preparation, специальная физическая подготовка, фізичні якості, physical qualities, физические качества, курсанти, cadets, курсанты

Бібліографічний опис