Електромагнітні поля як чинник функціонування електротехнічних і біологічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 408-412

Анотація

Наведено дані, які свідчать про взаємозв’язок електротехнічних і біологічних систем як джерела і об’єкту впливу електромагнітних полів різної потужності. Охарактеризовано фізичні величини, за якими нормуються рівні електромагнітних полів антропогенно-техногенного походження, та приведено приклади формування електромагнітного навантаження від деякого технологічного обладнання на біологічні системи.
Data are provided that testify to the relationship between electrical engineering and biological systems as a source and object of influence of electromagnetic fields of various types power The physical values ​​by which the levels are normalized are characterized electromagnetic fields of anthropogenic and man-made origin, and is given examples of the formation of an electromagnetic load from some technological equipment on biological systems.

Опис

Ключові слова

електромагнітне поле, electromagnetic field, электромагнитное поле, біологічні системи, biological systems, биологические системы, електротехнічні системи, electrical systems, электротехнические системы

Бібліографічний опис

Кирилова, А. С. Електромагнітні поля як чинник функціонування електротехнічних і біологічних систем / Кирилова А. С. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 408-412.