Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 202-207.

Анотація

Розглядаються проблеми розмежування та забезпечення законністі і дисципліни в органах внутрішніх справ в сучасних умовах. Рассматриваются проблемы разграничения и обеспечения законности и дисциплины в органах внутренних дел в современных условиях. The problems of differentiation and maintenance of legality and discipline in law-enforcement bodies under modern conditions are considered.

Опис

Новіков, В. В. Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах / В. В. Новіков // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 202-207.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законність, дисципліна, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, законность, дисциплина, legality, discipline, правоохоронні органи, police, правоохранительные органы

Бібліографічний опис