Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 124-136

Анотація

На основі вивчення та аналізу видів ідентифікації та її засобів сформульовані вимоги до критеріїв ідентифікації, що дозволяють виявити фальсифікацію і визначити її засоби. On the basis of study and analysis of types of authentication and its facilities requirements to the criteria of authentication, that will allow to expose falsification and to determine its facilities, are set forth. На основе изучения и анализа видов идентификации и её средств сформулированы требования к критериям идентификации, которые позволят выявлять фальсификацию и определять её средства.

Опис

Петрова, І. А. Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз / І. А. Петрова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 124-136.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, ідентифікація, идентификация, identification, судово-товарознавча експертиза, судебно-товароведческая экспертиза, forensic examination, фальсифікація, фальсификация, falsification

Бібліографічний опис