Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 85-92

Анотація

Досліджено історико-правові аспекти інститутів античної демократії на українських теренах. Надано рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы историко-правовые аспекты институтов античной демократии на украинской территории. Даны рекомендации по решению указанных вопросов. The historical and legal aspects of the institutes of ancient democracy in the Ukrainian territory are investigated. Recommendations are given to address these issues.

Опис

Гавриленко, О. А. Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект / О. А. Гавриленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 85-92.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Держава і право. State and Law. Государство и право, історико-правовий аспект, historical legal aspect, историко-правовой аспект, демократія, демократия, democracy, античність, antiquity, античность

Бібліографічний опис