Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 213-218.

Анотація

Розкрито якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст. Раскрыто качественные характеристики персонала органов управления государственными финансами в украинских губерниях в конце XVIII - начале XX в. Qualitative characteristics of the staff of public finance management bodies in Ukrainian provinces at the end of XVIII - beginning of XX centuries are revealed.

Опис

Головко, О. М. Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст. / О. М. Головко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 213-218.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління державними фінансами, управление государственными финансами, state finances management, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, українські губернії, органи управління державними фінансами, украинские губернии, органы управления государственными финансами, фінансовий апарат, финансовый аппарат, Російська імперія, Русская империя

Бібліографічний опис