Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 332-342

Анотація

На основі аналізу позицій вчених щодо розуміння правового статусу державного органу виокремлено і досліджено елементи адміністративно- правового статусу органів Державної виконавчої служби. On the basis of analysis of positions of scientists in relation to understanding of legal status of public organ the elements of administratively legal status of organs of Government executive service are distinguished and investigational. На основании анализа позиций ученых относительно понимания правового статуса государственного органа выделены и исследованы элементы административно-правового статуса органов Государственной исполнительной службы.

Опис

Сіверін, Д. В. Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби / Д. В. Сіверін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 332-342.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна виконавча служба України, Государственная исполнительная служба Украины, State Enforcement Service, правовий статус, правовой статус, legal status, повноваження, полномочия, powers, структура, structure

Бібліографічний опис