Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-01

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. -2008. -№ 1. –С.296-302

Анотація

Досліджена система локальних нормативних актів щодо їх змісту та внутрішнього трудового розпорядку організації.
The system of local statutory acts concerning their contents and the internal labor schedule of the organization is investigated.
Исследована система локальных нормативных актов относительно их содержания и внутреннего трудового распорядка организации.

Опис

Лукаш, С. С. Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації // Форум права. -2008. -№ 1. –С.296-302.
Лукаш С. С. "Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації." Форум права 1 (2008): 296-302.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, локальні нормативні акти, внутрішній трудовий розпорядок, локальные трудовые акты, внутренний трудовой распрядок, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис