Вплив оперативної корекції на техніко-тактичні дії у кікбоксерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. – 2009. – № 11. – С. 60-68

Анотація

Розглядається методика теоретичної підготовки єдиноборця за допомогою контролю та оперативної корекції техніко-тактичної підготовки спортсменів-кікбоксерів, оцінюючи її за допомогою комп’ютерної програмно-апаратної системи. У дослідженні приймали участь кваліфіковані спортсмени, які застосовували запропоновану нами методику оперативної корекції техніко-тактичної підготовки три рази на тиждень, на протязі шести місяців. Отримані результати дозволяють істотно підвищити надійність навчання техніко-тактичної підготовки спортсменів.
The procedure of theoretical preparation of sportsmen with the help of monitoring and operative correction of technical tactical preparation of sportsmen is considered. She is valued with the help of computer soft-hardware system. The qualified sportsmen participated in research. The procedure of operative correction of technical tactical preparation was carried out three times a week within six months. Results allow to increase essentially reliability of tutoring of technical tactical preparation of sportsmen.
Рассматривается методика теоретической подготовки единоборцев с помощью контроля и оперативной коррекции технико-тактической подготовки спортсменов-кикбоксеров, которая оценивается с помощью компьютерной программно-аппаратной системы. В исследовании принимали участие квалифицированные спортсмены, на которых апробировалась предложенная нами методика оперативной коррекции технико-тактической подготовки три раза в неделю, в течение шести месяцев. Полученные результаты позволяют существенно повысить надежность обучения технико-тактической подготовки спортсменов

Опис

Моргунов, О . А . Вплив оперативної корекції на техніко-тактичні дії у кікбоксерів / Моргунов О. А ., Сагайдак С. М., Дорофєєва Т. І. // Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu = Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. – 2009. – № 11. – С. 60-68.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кікбоксери, спортсмени, техніко-тактична підготовка, корекція, tactical preparation, correction, kickboxers, athletes, кикбоксеры, спортсмены, технико-тактическая подготовка, коррекция

Бібліографічний опис