Відставка службовців правроохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 202-207

Анотація

Проаналізовано національне законодавство з питань відставки службовців правоохоронних органів. Виділено ознаки відставки та дано авторське визначення поняття «відставка службовців правоохоронних органів». National legislation in the sphere of law enforcement agencies officials’ resignation is analyzed. The features of resignation are marked out and the author’s definition to «law enforcement agencies officials’ resignation» is presented. Проанализировано национальное законодательство по вопросам отставки служащих правоохранительных органов. Выделены признаки отставки и дано авторское определение понятия «отставка служащих правоохранительных органов».

Опис

Мельник, К. Ю. Відставка службовців правроохоронних органів / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 202-207.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, відставка службовців правоохоронних органів, отставка служащих правоохранительных органов, law enforcement agencies officials’ resignation, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис