Високотехнологічні інновації в медичній практиці, що рятують життя та повертають здоров’я пораненим під час військових дій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Science and innovation of modern world : proceedings of the 6th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 23-25 February 2023). - London: Cognum Publishing House, 2023. - С.
Abstract
Запропонований інструмент має на меті допомогти хірургу швидко найти та видалити з ранового отвору уламки від 0.2 до 5 гр. Досліджено в експерименті два шляхи абляції вен при їх хворобах і травмах: з використанням високочастотного струму з контролем імпедансу тканин та нагріву судин з контролем температури багаторазового електрода. Це дало можливість впровадити в клінічну практику новий ефективний безпечний та значно дешевший спосіб лікування на основі розробленої технології. Розроблено розширене технічне завдання на створено систему багатофункціональної магнітолазерної терапії для лікування бойових ран та трофічних порушень учасників АТО і ООС, а також їх реабілітації. Проведено комплекс досліджень зі: встановлення оптимальних характеристик та конструктивних рішень рідкофазного іон-радикального генератора-концентратора ОН-груп, визначення мікробіологічних, фізико-хімічних властивостей та оптимальної якості води-сировини для генерації ефективних концентрацій іон-радикальних ОН-груп; оцінки бактерицидної, дріжджецидної, фунгіцидної, туберкулоцидної, віруліцидної дії дезінфектанта; обґрунтування критеріїв його дії та оптимальних доз використання; проведення апробації розробленої технології у сфері первинної, вторинної ланки медичної допомоги; розробки перспективних рекомендацій щодо ефективного застосування засобу.
The proposed tool aims to help the surgeon quickly find and remove fragments from 0.2 to 5 g from the wound opening. Two ways of ablating veins in their diseases and injuries were studied in the experiment: using high-frequency current with control of tissue impedance and heating of vessels with control of the temperature of a reusable electrode. This made it possible to introduce into clinical practice a new, effective, safe and much cheaper method of treatment based on the developed technology.
Предлагаемый инструмент должен помочь хирургу быстро найти и удалить из раневого отверстия обломки от 0.2 до 5 гр. Исследованы в эксперименте два пути абляции вен при их болезнях и травмах: с использованием высокочастотного тока с контролем импеданса тканей и нагрева сосудов с контролем температуры многократного электрода. Это позволило внедрить в клиническую практику новый эффективный безопасный и более дешевый способ лечения на основе разработанной технологии.
Description
Keywords
поранення, радіочастотна абляція, магніт, лазер, injury, radiofrequency ablation, magnet, laser, disinfection, ранение, радиочастотная абляция, магнит, дезинфекция
Citation
Високотехнологічні інновації в медичній практиці, що рятують життя та повертають здоров’я пораненим під час військових дій [Електронний ресурс] / К. С. Тупіков, С. В. Шкель, В. М. Орел та ін. // Science and innovation of modern world : proceedings of the 6th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 23-25 February 2023). - London: Cognum Publishing House, 2023. - С. 163-171. - Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MODERN-WORLD-23-25.02.23.pdf.
Тупіков К. С., Шкель С. В., Орел В. М., Саленко О. Ф., & Черняк В. А. Високотехнологічні інновації в медичній практиці, що рятують життя та повертають здоров’я пораненим під час військових дій // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 819-827. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiyascience-and-innovation-of-modern-world-23-25-02-2023-london-velikobritaniya-arhiv/.