Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 439-444

Анотація

Визначено поняття адміністративної відповідальності неповнолітніх. Висвітлені основні особливості процедури накладення адміністративної відповідальності на неповнолітніх, а також проведено теоретико-правовий аналіз даного виду адміністративних стягнень.
The concept of the administrative responsibility of minors is determined. The basic features of procedure of imposing of the administrative responsibility on minors are covered, and also the theoretic-legal analysis of the given kind of official penalties is carried out.
Определено понятие административной ответственности несовершеннолетних. Освещены основные особенности процедуры наложения административной ответственности на несовершеннолетних, а также проведен теоретико-правовой анализ данного вида административных взысканий.

Опис

Чернецький, О. Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 439-444 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08coltpp.pdf.
Чернецький О. Л. "Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання." Форум права 1 (2008): 439-444.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна відповідальність, неповнолітні, административная ответственность, несовершеннолетние, administrative liability, minors

Бібліографічний опис