Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 268-274

Анотація

Розглянуто сутність свободи договору в цивільному обороті. Доведено що обмеження свободи договору, як законні так і позазаконні, повинні відповідати вимогам справедливості як вищій соціальній цінності. Рассмотрены сущность свободы договора в гражданском обороте. Доказано, что ограничение свободы договора, как законные так и незаконные, должны отвечать требованиям справедливости как высшей социальной ценности. The essence of the freedom of contract in the civil turnover is considered. It has been argued that restrictions on the freedom of contract, both legal and unlawful, must meet the requirements of justice as a higher social value.

Опис

Перова, О. В. Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів / О. В. Перова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 268-274

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, свобода договору, свобода договора, правочин, сделка, обмеження свободи договору, ограничение свободы договора, restriction of freedom of contract, freedom of contract, deal

Бібліографічний опис