Математичне моделювання при розв’язуванні фізичних задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 481-484

Анотація

Зазначено, що опанування методу математичного моделювання при розв’язуванні фізичних задач, сприяє розвитку їх теоретичного та логічного мислення, формуванню наукового світогляду. Фізична задача, розв’язання якої передбачає використання математичного моделювання, є вагомою складовою системи навчальних завдань з елементами математичного моделювання.
It is noted that mastering the method of mathematical modeling when solving physical problems contributes to the development of their theoretical and logical thinking, the formation of a scientific outlook. A physical problem, the solution of which involves the use of mathematical modeling, is an important component of the system of educational tasks with elements of mathematical modeling.
Отмечено, что овладение методом математического моделирования при решении физических задач способствует развитию их теоретического и логического мышления, формированию научного мировоззрения. Физическая задача, решение которой предполагает использование математического моделирования, является важной составляющей системы учебных задач с элементами математического моделирования.

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, mathematical modeling, математическое моделирование, математика, math, фізика, physics, физика, фізична задача, physical task, физическая задача

Бібліографічний опис

Кусяка, Д. С. Математичне моделювання при розв’язуванні фізичних задач / Кусяка Д. С. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 481-484.