Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : ХНУВС, 2008. - 160 с.
Abstract
Присвячено розкриттю та вирішенню проблем інформатизації вищих навчальних закладів, бібліотек, а також розробці та запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів внутрішніх справ України.
It deals with solving the problem of informational support of high educational establishments, libraries, as well as development and introduction of sophisticated informational and communicational technologies into the activity of internal affairs agencies of Ukraine.
Посвящено раскрытию и решению проблем информатизации высших учебных заведений, библиотек, а также разработке и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов внутренних дел Украины.
Description
Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 трав. 2008 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 160 с.
Keywords
Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, інформатизація, информатизация, informatization, information security, інформаційна безпека, информационная безопасность
Citation
Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 15–16 трав. 2008 р)
Collections