Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 357-360.

Анотація

Розглянута системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України. Рассмотрено системное построение маркетинговой информационной системы в высшем учебном заведении МВД Украины. The systematic construction of a marketing information system in a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is considered.

Опис

Іщенко, О. В. Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України / О. В. Іщенко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 357-360.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади, universities, высшие учебные заведения, маркетингова інформація, маркетинговая информация, marketing information, маркетингова діяльність, marketing activities, маркетинговая деятельность, ринок освітніх послуг, рынок образовательных услуг, система маркетингу, система маркетинга, marketing system, educational services market

Бібліографічний опис