Методика совершенствования скоростной выносливости спортсменов - гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 471-474

Анотація

Розглянуто особливості методик для розвитку швидкісної витривалості у гандболістів високої кваліфікації у підготовчому періоді підготовки з урахуванням досвіду українських та зарубіжних фахівців із гандболу.
The features of methods for the development of high-speed endurance among highly qualified handball players in the preparatory period of training are considered, taking into account the experience of Ukrainian and foreign handball specialists.
Рассмотрены особенности методик для развития скоростной выносливости у гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде подготовки с учетом опыта украинских и зарубежных специалистов по гандболу.

Опис

Методика совершенствования скоростной выносливости спортсменов - гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде / Сергиенко В. В., Бутенко К. В. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.) / Нац. акад. Нац. гвард. України, Незал. асоц. служб.-прикл. єдиноборств; за заг. ред. В.П. Бізіна.-Харків, 2016. - С. 471-474.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гандбол, handball, підготовчий період, preparation period, подготовительный период, швидкісна витривалість, speed endurance, скоростная выносливость, спортсмени високої кваліфікації, highly qualified athletes, спортсмены высокой квалификации

Бібліографічний опис