Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 316-321.

Анотація

В статті розглянуто питання тимчасового та постійного переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я. В статье рассмотрены вопросы временного и постоянного перевода работников на другую работу по состоянию здоровья. The article deals with the issue of temporary and permanent transfer of workers to another job for health reasons.

Опис

Височина, О. В. Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я / О. В. Височина // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 316-321.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, охорона праці робітників, охрана труда работников, labor protection of workers, покращення умов праці, improving working conditions, улучшение условий труда, переведення на іншу роботу за станом здоров’я, перевод на другую работу по состоянию здоровья, медичні висновки, медицинские заключения, medical findings

Бібліографічний опис