Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 88-97

Анотація

Систематизовано обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Запропоновано узагальнений перелік обставин, які деталізуються в процесі планування розслідування кожного конкретного злочину проти моральності у сфері статевих стосунків. Перелік цих обставин формується з урахуванням кримінально- правових ознак самого злочину та особливостей слідчої ситуації, що складається на певному етапі розслідування. Purpose of this article is to offer the general list of conditions that must be detailed in the planning of a specific criminal proceedings in crimes investigation against morality in sexual intercourse. The list of conditions taking into account the form of criminal evidence of the crime, the characteristics of the investigative situation prevailing at a given stage of the investigation must be established. Систематизированы обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против нравственности в сфере половых отношений. Предложен обобщённый перечень обстоятельств, которые детализируются в процессе планирования расследования каждого конкретного преступления против нравственности в сфере половых отношений. Перечень этих обстоятельств формируется с учетом уголовно-правовых признаков самого преступления и особенностей следственной ситуации, складывающейся на определённом этапе расследования.

Опис

Малярова, В. О. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків / В. О. Малярова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 88-97.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigating crimes, злочини проти моральності у сфері статевих стосунків, преступления против нравственности в сфере половых отношений, crimes against morality in sexual relations, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, обставини, що підлягають з’ясуванню, обстоятельства, подлежащие выяснению, circumstances to be clarified

Бібліографічний опис