Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 268 с.
Abstract
Збірка містить тези доповідей учасників конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки України, що відбулася 10 жовтня 2008 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Для науковців, працівників правоохоронних органів, державних службовців.
The collection contains the abstracts of the participants of the conference devoted to the problems of economic security of Ukraine, which took place on October 10, 2008 at Kharkiv National University of Internal Affairs. For scientists, law enforcement officers, state officials.
Сборник содержит тезисы докладов участников конференции, посвященной проблемам экономической безопасности Украины, которая состоялось 10 октября 2008 года в Харьковском национальном университете внутренних дел. Для научных работников, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих.
Description
Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 жовт. 2008 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 268 с.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность, економічна злочинність, economic crimes, экономическая преступность
Citation
Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 жовт. 2008 р.)
Collections