Моделювання технічної підготовки борців (на прикладі дзюдо)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 70-75

Анотація

На основі концепції управління тренувальним процесом розроблено модель, направленою на підвищення спортивно – технічної майстерності дзюдоїстів в процесі багаторічної підготовки.
Based on the concept of management of the training process, a model was developed aimed at increasing the sports and technical skills of judokas in the process of long-term training.
На основе концепции управления тренировочным процессом разработана модель, направленная на повышение спортивно-технического мастерства дзюдоистов в процессе многолетней подготовки.

Опис

Ковальов, І. М. Моделювання технічної підготовки борців (на прикладі дзюдо) / Ковальов Ігор Миколайович, Савінов Олексій Валерійович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 70-75.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тренувальний процес, training process, тренировочный процесс, дзюдо, judo, технічна підготовка, technical preparation, техническая подготовка, моделювання, modeling, моделирование

Бібліографічний опис