Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до бойового застосування переносних зенітно-ракетних комплексів з акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 119-123
Abstract
Досліджено педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до дій у складі бойових розрахунків переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла» в системі професійної освіти із акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки.
The pedagogical conditions of formation of readiness of future law enforcement officers for actions as a part of combat calculations of portable anti-aircraft missile systems "Igla" in the system of professional education with accentuated use of means of tactical and special physical training are investigated.
Исследованы педагогические условия формирования готовности будущих офицеров -правоохранителей к действиям в составе боевых расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» в системе профессионального образования с акцентированным использованием средств тактической и специальной физической подготовки.
Description
Самсонов, Ю. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до бойового застосування переносних зенітно-ракетних комплексів з акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки / Самсонов Ю. В., Калюжний М. Г., Лукін Б. П. // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків, 2021. – С. 119-123.
Keywords
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, правоохоронці, правоохранители, law enforcement officers, педагогічні умови, педагогические условия, pedagogical conditions, професійна освіта, профессиональное образование, professional education, професійні компетентності, профессиональные компетентности, professional competencies, готовність до дій, готовность к действиям, readiness for action, засоби тактичної та спеціальної фізичної підготовки
Citation