Заохочення за національним законодавством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 3. – С. 642-646

Анотація

Досліджено роль заохочень у стимулюванні праці. Надано власне визначення поняття «заохочення». Визначено фактори, від яких залежить дієвість та ефективність заохочень.
The role of encouragements in boost of transactions is researched. Characteristic determination of concept «encouragement» is given. Factors on which one an effectiveness and performance of encouragements depends are spotted.
Исследуется роль поощрений в стимулировании труда. Предоставляется собственное определение понятия «поощрение». Определяются факторы, от которых зависит действенность и эффективность поощрений.

Опис

Сардінов, Р. Т. Заохочення за національним законодавством [Електронний ресурс] / Р. Т. Сардінов // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 642-646. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/FP/2012-3/12crtznz.pdf.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поняття, заохочення, законодавство, понятие, поощрение, законодательство, encouragement, legislation

Бібліографічний опис