Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 104-107

Анотація

Проведено аналіз трудової діяльності депутата Верховної Ради - досліджені особливості, що притаманні трудової діяльності депутата Верховної Ради та надане її визначення. The analysis of labor activity of the deputy of Verhovnaja Rada - the features inherent in labor activity of the deputy of Verhovnaja Rada is investigated and its definition is resulted. Выполнен анализ трудовой деятельности депутата Верховной Рады - исследованы особенности, присущие трудовой деятельности депутата Верховной Рады и приводится ее определение.

Опис

Гошовський, В.С. Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 104-107. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08vvsvru.pdf. Гошовський В. С. "Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України." Форум права 1 (2008): 104-107.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, народний депутат України, MP of Ukraine, народный депутат Украины, трудова діяльність, трудовая деятельность, labor activities

Бібліографічний опис