До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 341-345

Анотація

Проаналізовано точки зору вчених-трудовиків на предмет трудового права. Внесено рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно закріплення кола відносин, пов’язаних із трудовими. Some points of view of the scientists according the labour law are analyzed. Recommendations improving the draft of Labour Code of Ukraine concerning the labour relations fixation are offered. Проанализированы точки зрения ученых-трудовиков на предмет трудового права. Внесены рекомендации по усовершенствованию проекта Трудового кодекса Украины относительно закрепления круга отношений, связанных с трудовыми.

Опис

Мельник, К. Ю. До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 341-345.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові відносини, трудовые отношения, labor relations, проект Трудового кодексу України, проект Трудового кодекса Украины, draft of Labour Code of Ukraine, предмет трудового права, subject of labor law

Бібліографічний опис