Стадії провадження у справах за зверненнями громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 139-147.

Анотація

Розглянуто стадії провадження у справах за зверненнями громадян. Рассмотрены стадии производства по обращениям граждан. The stages of proceedings in cases of citizens' applications are considered.

Опис

Берідзе, М. Н. Стадії провадження у справах за зверненнями громадян / М. Н. Берідзе // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 139-147.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, звернення громадян, обращения граждан, права громадян на звернення, citizens' rights to appeal, права граждан на обращения, адміністративні провадження, административные производства, citizens' appeals, заяви, скарги, заявления, complaints, жалобы, stated, перевірка фактів, проверка фактов, пропозиції громадян, предложения граждан, suggestions of citizens

Бібліографічний опис