Современные технологии в подготовке курсантов Национальной полиции Украины по рукопашному бою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 229-232

Анотація

Визначено, що застосування фізичного впливу поліцейськими проти агресивно налаштованих правопорушників нерідко призводить до травм, поранення, а в деяких випадках і до загибелі представників закону, що свідчить про необхідність удосконалення техніки рукопашного бою представників Національної поліції України. Розкрито методику вдосконалення техніки рукопашного бою курсантів-поліцейських Харківського національного університету внутрішніх справ з використанням сучасних технічних засобів навчання.
It was determined that the use of physical force by police officers against aggressive offenders often leads to injuries, injuries, and in some cases to the death of law enforcement officers, which indicates the need to improve hand-to-hand combat techniques of representatives of the National Police of Ukraine. The technique of improving the hand-to-hand combat technique of police cadets of the Kharkiv National University of Internal Affairs using modern technical training tools has been revealed.
Определено, что применение физического влияния полицейскими против агрессивно настроенных правонарушителей нередко приводит к травмам, ранениям, а в некоторых случаях и к гибели представителей закона, что свидетельствует о необходимости усовершенствования техники рукопашного боя представителей Национальной полиции Украины. Раскрыта методика усовершенствования техники рукопашного боя курсантов-полицейских Харьковского национального университета внутренних дел с использованием современных технических средств обучения.

Опис

Ярещенко, О. А. Современные технологии в подготовке курсантов Национальной полиции Украины по рукопашному бою / Ярещенко О. А., Бизин В. П. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.) / Нац. акад. Нац. гвард. України, Незал. асоц. служб.-прикл. єдиноборств; за заг. ред. В.П. Бізіна.-Харків, 2016. - С. 229-232.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, курсанти, cadets, курсанты, рукопашний бій, melee, рукопашный бой, техніка службово-прикладного рукопашного бою, technique of service-applied hand-to-hand combat, техника служебно-прикладного рукопашного боя, технічні засоби навчання, technical training, технические средства обучения, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, поліцейські, police officers, полицейские, сучасні технології

Бібліографічний опис