Класифікація та деякі особливості суб'єктів владних повноважень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 147 - 152

Анотація

Запропоновані види суб’єктів владних повноважень. Обгрунтовується законодавче закріплення поняття «суб’єкт публічних повноважень: Надаються пропозиції щодо перегляду деяких статей Кодексу адміністративного судочинства України. Предложены виды субъектов властных полномочий. Обосновывается законодательное закрепление понятия «субъект публичных полномочий». Даются предложения относительно пересмотра некоторых статей Кодекса административного судопроизводства Украины. Types of the subjects of authoritative powers are proposed. Legislative fixedness of the notion «a subject of public authorities» is motivated. Proposals as to the revision of some articles of the Code of administrative proceedings of Ukraine are given.

Опис

Бевзенко, В. М. Класифікація та деякі особливості суб'єктів владних повноваджень / В. М. Бевзенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 147 - 152

Ключові слова

владні повновадження, властные полномочия, суб'єкти владних повноваджень, субъекты властных полномочий, публічні повновадження, публичные полномочия, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс административного судопроизводства Украины

Бібліографічний опис