Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 177-183.

Анотація

Розглянуто місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах. Рассмотрены место и роль стратегического управления в деятельности органов внутренних дел Украины в современных условиях. The place and role of strategic management in the activity of the internal affairs bodies of Ukraine in modern conditions are considered.

Опис

Арістова, І. В. Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах / І. В. Арістова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 177-183.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, стратегічне управління, стратегическое управление, strategic management, стратегія, стратегия, strategy, управління в органах внутрішніх справ, управление в органах внутренних дел

Бібліографічний опис