Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 183-189.

Анотація

Розглянуто удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ. Рассмотрено усовершенствование управленческой деятельности по внедрению научной организации труда персонала органов внутренних дел. Improvement of managerial activity on introduction of scientific organization of work of the personnel of law-enforcement bodies is considered.

Опис

Синявська, О. Ю. Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ / О. Ю. Синявська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 183-189.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління в органах внутрішніх справ, управление в органах внутренних дел, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, наукова організація праці, научная организация труда, scientific organization of labor, управлінська діяльність, management activities, управленческая деятельность

Бібліографічний опис