KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

 

Recent Submissions

 • Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 226-228, 2016)
  Наголошено, що одним із критеріїв і умов успішності формування особистості у спортивній діяльності, що відповідає запитам сучасного спорту є правильне формування з подальшою реалізацією у навчально-тренувальної діяльності ...
 • Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Анацький, Р. В.; Anatskyi, R. V. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 139-142, 2010)
  Обґрунтувано комплексну методику діагностики психофізичної готовності правоохоронців МВС України до дій в екстремальних умовах. Вивчено вплив різноманітних за характером екстремальних факторів на функціональні показники ...
 • Сергієнко, В. В.; Serhiienko, V. V.; Гречко, О. Б.; Hrechko, O. B. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 130-135, 2010)
  Підкреслено, що уміння об'єктивно оцінити свої можливості до виконання конкретної діяльності поряд із вмінням співвідносити досягнуті результати з вимогами, яким вони повинні відповідати, є необхідними умовами повноцінного ...
 • Сагайдак, С. М.; Sahaidak, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 110-115, 2010)
  Підкреслено, що в навчальному-тренувальному процесі проблемі збалансованого харчування приділяється значна увага, проте у прикладній стрільбі даний чинник спортивної підготовки практично не враховується. Зазначено, ...
 • Савінов, О. В.; Savinov, O. V.; Лозовий, Є. А.; Lozovyi, Ye. A. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 102-106, 2010)
  Досліджено особливості технічної підготовки борців - самбістів та виявлено критерії майстерності борців на третьому етапі спортивної підготовки.
 • Проскурнін, А. В.; Proskurnin, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2850-3411; Поливаний, В. І.; Polyvanyi, V. I. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 99-102, 2010)
  Наголошено, що спортивні ігри ускладнюють контроль за дотриманням оптимальних показників обсягу та інтенсивності навантаження, необхідного для ефективного розвитку основних фізичних якостей. Визначено необхідність збільшення ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Савінов, О. В.; Savinov, O. V. (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 70-75, 2010)
  На основі концепції управління тренувальним процесом розроблено модель, направленою на підвищення спортивно – технічної майстерності дзюдоїстів в процесі багаторічної підготовки.
 • Горпинич, Г. Ф.; Horpynych, H. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7982-0981; Калюжний, М. Г.; Kaliuzhnyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2030-3597 (Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48-51, 2010)
  Розроблено дозування фізичних навантажень для самостійних занять фізичними вправами курсантів- правоохоронців під час самопідготовки до занять зі спеціальної фізичної підготовки. Наголошено, що пульсовий режим для ...
 • Самохвалова, І.; Samokhvalova, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7017-6915; Рибалко, П.; Rybalko, P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6460-4255; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2020. – № 10 (104). – С. 235-244, 2020)
  Потреба в русі – біологічна потреба організму людини, що відіграє важливу роль у її життєдіяльності та знаходиться в нерозривному зв’язку з активною м’язовою діяльністю, що сприяє адаптації до навколишнього середовища. ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...
 • Попов, Ф. І.; Popov, F. I.; Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2022 р.). – Київ: НУОУ, 2022. – С. 262-264, 2022)
  З урахованням сучасних вимог до підготовки льотних кадрів у період дії воєнного стану, підкреслено актуальність оновлення навчальних програм та навчально-бойової підготовки льотного складу з урахуванням пори року, наявності ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Київський науково-педагогічний вісник. - 2021. - № 22. - С. 10-16, 2021)
  Вивчено питання теорії вчення про фізичні якості людини, та їх подальше вдосконалення під час навчання майбутніх офіцерів поліції у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Розглянуті наукові гіпотези ...
 • Солодка, О. В.; Solodka, O. V.; Білобров, В. М.; Bilobrov, V. M.; Нестеров, О. С.; Nesterov, O. S.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S.; Корольов, А. І.; Korolov, A. I.; Махінько, М. П.; Makhinko, M. P.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 12(158). - С. 142-148, 2022)
  Надано аналіз техніко-тактичного арсеналу дзюдоїстів високої кваліфікації – чемпіонів та призерів чемпіонату світу 2022 року. Наголошено на модернізаці існуючих програм (педагогічних моделей, організаційно-педагогічних ...
 • Сергиенко, В. В.; Serhiienko, V. V.; Сергієнко, В. В.; Бутенко, К. В.; Butenko, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4771-8883 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 471-474, 2016)
  Розглянуто особливості методик для розвитку швидкісної витривалості у гандболістів високої кваліфікації у підготовчому періоді підготовки з урахуванням досвіду українських та зарубіжних фахівців із гандболу.
 • Малолепший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; Малолєпший, С. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244; Лукин, Б. П.; Lukin, B. P.; Лукін, Б. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 384-391, 2016)
  Визначено, що волейбол – це командна гра, тому для досягнення успіху необхідні узгоджені дії всіх членів команди. Діяльність кожного гравця команди має конкретну спрямованість, але при цьому всі їхні дії мають бути узгоджені ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Бизин, В. П.; Bizin, V. P.; Бізін, В. П. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 229-232, 2016)
  Визначено, що застосування фізичного впливу поліцейськими проти агресивно налаштованих правопорушників нерідко призводить до травм, поранення, а в деяких випадках і до загибелі представників закону, що свідчить про ...
 • Цибуля, А. С.; Tsybulia, A. S. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 207-210, 2016)
  Показано методику формування навиків фізичного впливу працівниками поліції на порушників закону, які чинять фізичний опір. У відповідності до результатів експериментальних досліджень розроблено схематичну модель ...
 • Олендер, Л. О.; Olender, L. O. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 171-175, 2016)
  Досліджено вплив шкідливих звичок на рівень підготовленості курсантів самбистів ХНУВС. У спеціальному педагогічному експерименті показано перевагу спортсменів, які ведуть здоровий спосіб життя, перед їхніми однолітками, ...
 • Сагайдак, С. Н.; Sahaidak, S. M.; Сагайдак, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179; Калюжний, М. А.; Kaliuzhnyi, M. A. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 150-152, 2016)
  Визначено, що єдиноборство передбачає прояв спортсменом м'язових зусиль різного характеру, що вимагає досить високого фізичного рівня підготовленості, який необхідний для реалізації техніко-тактичних дій у змагальному ...
 • Моргунов, А. А.; Morhunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 129-134, 2016)
  Наголошено, що проведені теоретичні та експериментальні дослідження змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації з рукопашного бою, дозволили розробити методику розвитку їхньої спеціальної витривалості, що включає ...

View more