Форум права, 2018, № 1

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-1.html.

Recent Submissions

 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.57- 65, 2018)
  Виконано аналіз конституційно-правових і процесуальних засад розробки та попереднього розгляду законопроектів у комітетах Верховної Ради України, визначено їх основні риси, сутність та значення, а також обґрунтовано ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.95- 104, 2018)
  Визначена сутність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Розглянуто особливості оцінки слідчим суддею, судом вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального ...
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153; Тягло, О. В. (Форум права. - 2018. - № 1. – С.88- 94, 2018)
  Выполнено компаративное исследование стандартов доказательства, принятых в общей логике и в юриспруденции, а соответственно – в юридической логике. С этой целью проанализировано наследие Аристотеля, Г.В. Лейбница, Ч. ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.23- 31, 2018)
  Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності та сфер використання юридичної конкретизації. Сформульовано авторську дефініцію конкретизації норм права. Систематизовано засоби конкретизації норм права відповідно до ...
 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512 (Форум права. - 2018. - № 1. – С.32- 35, 2018)
  Запропонована морально-правова інтерпретація ситуації конфлікту, описаного у книзі відомого антрополога Д. Даймонда «Світ позавчора». Мова йде про дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула дитина. Здійснено ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Форум права. - 2018. - № 1. – С. 8-15, 2018)
  Відбивається дискусійність дослідження питання щодо визначення юридичної природи волі та волевиявлення як умови дійсності правочину та їх місця в системі юридичних фактів. Автором проаналізовано кілька основних підходів до ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Форум права. - 2018. - № 1. - С. 42-49, 2018)
  Підтримується широкий підхід до визначення категорії «органи публічної адміністрації» як системи органів державної, насамперед виконавчої, влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, які з метою реалізації ...