KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 4 (79)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 4 (79)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 4 (79). - _с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions

 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.301-307, 2017)
  Розглянуто проблему допустимості застосування в освітніх відносинах цивільно-правового захисту. Оспорено тезу про невідповідність цивільно-правового режиму потребам упорядкування відносин «навчальний заклад – особа, яка ...
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Цебинога, О. Ю.; Tsebinoga, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0567-5686 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.76-81, 2017)
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час розкриття, виявлення та розслідування злочинів; проаналізовано основні фактори, що зумовлюють необхідність такої взаємодії. Визначено основні ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.280-286, 2017)
  Запропоновано класифікацію житла за такими критеріями: 1) за призначенням (постійне, тимчасове проживання); 2) за планово-технічною конструкцією; 3) за рівнем комфорту та соціальної спрямованості; 4) за видами житлових фондів. ...
 • Головко, Б. Ю.; Golovko, B. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С. 91-99, 2017)
  Охарактеризовано структуру кримінального провадження та з’ясовано її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора на прикладі етапу закінчення досудового розслідування. Підтримано точку зору щодо ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.34-41, 2017)
  Проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. І. М. Собестіанського щодо деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо розуміння кругової поруки в давньоруському праві.
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.272-279, 2017)
  Проаналізовано чинне законодавство з питань реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах і визначено його недоліки. Надано обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків у нормативно-правових актах, що ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.242-250, 2017)
  Виокремлено коло повноважень Верховної Ради України у сфері забезпечення безпеки та оборони держави, розкрито її функції та методи діяльності. Відображено повноваження Комітету Верховної Ради України з питань національної ...
 • Палагицька, Г. С.; Palahytska, H. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.57-65, 2017)
  Проаналізовано правову природу загального виборчого права як одного з головних конституційних принципів виборів, розкрито його зміст та роль у становленні демократії в державі. Визначено вплив загального виборчого права ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х; Дорошенко, В. А.; Doroshenko, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.165-176, 2017)
  На основі існуючих доктринальних понять громадського контролю й аналізу чинного законодавства сформульовано авторське визначення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України з урахуванням ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Ходак, Є. С.; Khodak, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2036-7822 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.257-265, 2017)
  Досліджено особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), визначено, хто з працівників Фонду належить до посадових і службових осіб. Установлено, ...
 • Дякова, О. О.; Diakova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.41-49, 2017)
  Досліджено процес повсякденного тлумачення правових норм працівниками поліції. Обґрунтовано, що необхідність у повсякденному самостійному тлумаченні норм права правозастосовувачами є однією з причин, що сприяють виникненню ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.81-90, 2017)
  Розглянуто роль України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності, а також проблеми інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.250-256, 2017)
  Розкрито сутність поняття «компетенція», встановлено місце та значення компетенції у структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів правовідносин. Розглянуто основні наукові підходи до визначення структури компетенції ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.145-153, 2017)
  Досліджено нормативно-правові акти ХІХ–ХХІ ст., визначено перелік запобіжних заходів, які застосовувались у радянський період під час здійснення кримінального судочинства на території нашої держави. Окреслено шляхи ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.15-25, 2017)
  Проаналізовано та узагальнено досвід організації діяльності поліції зарубіжних країн в аспекті визначення гарантій професійної діяльності. Визначено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі ...
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B.; Легенька, М. М.; Lehenka, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.117-125, 2017)
  Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. Розкрито перспективи впровадження ухваленого Верховною Радою України закону «Про запобігання та протидію ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.154-165, 2017)
  Досліджено наукові підходи до визначення сутності, ознак та суб’єктів публічного і державного управління, а також публічного адміністрування. Досліджено співвідношення зазначених правових категорій між собою та із ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79). - С. 26-34, 2017)
  Розглянуто основні форми землеволодіння, які існували у Кримському ханстві. З’ясовано особливості ханського землеволодіння, сутність таких форм земельної власності, як кагалик, бейлік, мевкуфе. Особливу увагу приділено ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds