Форум права, 2015, № 3

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Recent Submissions

 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 219-222., 2015)
  Запропоноване визначення юридичної логіки, яке схоплює її особливість не тільки за предметом, а й за нормами правильності. Обґрунтовано, що прийняття цінності людини і законності породжує норми юридичної правильності ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 205-211., 2015)
  Метою статті є визначення переліку і змісту правових презумпцій, які використовуються при розгляді цивільних справ про захист авторських прав. Визначено, що в цивільному судочинстві з розгляду спорів, що витікають з ...
 • Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 200-204., 2015)
  Досліджуються особливості правової регламентації підстав до закриття кримінального провадження, здійснюється розмежування «підстав» та «умов» закриття кримінального провадження, а також їх співвідношення з «підставами ...
 • Ральченко, І. М.; Ralchenko, I. M. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 194-199., 2015)
  Здійснено порівняльно-правовий аналіз основних об’єктивних і суб’єктивних основних ознак злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Розглянуто ознаки подібних посягань у кримінальних законах ряду держав ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 178-184., 2015)
  Досліджуються проблеми проведення судово-правової реформи в Україні, порядок відбору кандидатів на посаду суддів, забезпечення їх професійної підготовки та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів. Розглядаються ...
 • Озар, В. Г.; Ozar, V. H. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 156-161., 2015)
  Визначена сутність допиту як слідчої дії. Встановлені чинники, які впливають на успішність допиту потерпілих від катування. Виділені обставини, що підлягають з’ясуванню під час допиту потерпілих від катування. Розглянуто ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 21-26., 2015)
  Досліджено доцільність застосування категорії «моральні засади суспільства» як легального правового механізму внесення змін та усунення прогалин у цивільному праві України. За допомогою методів комплексного (економічно-правового) ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 102-106., 2015)
  Виконано дослідження зарубіжного досвіду дисциплінарної відповідальності правоохоронців. Визначаються позитивні елементи досвіду зарубіжних країн у вказаній сфері суспільних відносин та формулюються пропозиції щодо ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 85-91., 2015)
  Виконано аналіз конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща як апарату глави держави, визначено її особливості, основні риси та значення, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки вдосконалення ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ResearcherID: J-7085-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 5–10., 2015)
  Висвітлюються доктринальні підходи до визначення системи екологічного права та її впливу на розвиток екологічного законодавства. Вказується на розвиток екологічного права як самостійної галузі права з розвинутою підгалузевою ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273; ResearcherID: J-7874-2016 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 92–96., 2015)
  Розглянуто проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави та людини. Запропоновано правові механізми оцінки та забезпечення продовольчої безпеки.The problems of food security and rights were considered. Legal mechanisms ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds