Форум права, 2010, № 1

 

Recent Submissions

 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 351–357, 2010)
  Досліджується процедура конкурсного способу заміщення посад в зарубіжних країнах з кар’єрною та позиційною системою державної служби. Здійснено аналіз допустимості використання досвіду інших країн у вітчизняних умовах.
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 116–125, 2010)
  Виконано критичний аналіз стану та заходів, і в цілому – сучасних тенденцій реформування системи МВС Росії, запропоновані висновки щодо якого можуть бути використані під час реформування системи МВС України.
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 153–158, 2010)
  Аналізуються погляди науковців щодо визначення поняття правової охорони об’єктів тваринного світу, сформульоване авторське визначення цього терміну, проведена класифікація об’єктів тваринного світу та заходів їх правової охорони.
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 93–99, 2010)
  Виконано аналіз проблем, пов’язаних з встановленням родинних стосунків між певними особами як підстави визнання шлюбу недійсним. Особливу увагу приділено встановленню кровного споріднення між певними особами в разі ...
 • Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 112–115, 2010)
  Запропоноване авторське поняття спадкування та визначені його основні специфічні ознаки. Проаналізовано значення терміну «спадкове право». Узагальнені основні положення спадкового права, такі як: відкриття спадщини, час ...
 • Дзюба, І. І.; Dziuba, I. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 72–78, 2010)
  Уточнюється сутність категорії «внутрішні справи», характеризуються законодавчі положення та пропозиції вчених щодо визначення мети й завдань діяльності органів внутрішніх справ та їх найвищого органу управління – МВС; ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 243–249, 2010)
  Проведено дослідження категорії «атестація»; виявлено особливості атестації службовців правоохоронних органів; надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері.
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 208–212, 2010)
  Здійснений науковий аналіз положень Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, Законів України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів» та Постанови Кабінету Міністрів № 851 від 19.05.1999 р. в частині ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds