KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 31

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 31

 

Recent Submissions

 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3592-4196; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-8540; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421- 0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6129-9315; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9169-5471; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4926-7115 (Київ – Харків: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. – 77 с., 2022)
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, ...
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V. (Київ-Харків : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. – 72 с., 2021)
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с., 2020)
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх ...
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Ткач, Б. М.; Tkach, B. M.; Литвинчук, Л. М.; Lytvynchuk, L. M. (Київ – Харків: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с., 2019)
  Перші в Україні методичні рекомендації з психодіагностики девіантної поведінки, які містять адаптовані для України міжнародні стандартизовані інструменти вимірювання. Доступно висвітлено методику, методологію та інструментарій ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с., 2019)
  Представлено результати моніторингу, який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Харків: ХНУВС, 2017. – 25 с., 2017)
  В науковому звіті представлені результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», який щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ з 2013 року. ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920 (Харків: ХНУВС, 2017. - 62 с., 2017)
  У науковому звіті наводяться дані соціологічного моніторингу розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики». Розглядається динаміка розповсюдження споживання наркотиків та ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків : ХНУВС, 2017.– 14 с., 2015)
  Науково-методичні рекомендації присвячено аналізові технологій втягнення дітей до груп смерті за допомогою соціальних мереж та інтернету. Розглянуто основні ознаки, за допомогою яких батьки, вчителі або інші особи можуть ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків : ХНУВС, 2016. – 52 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях досліджено закордонного досвіду у сфері оцінки діяльності поліції США, Канади, Великобританії та Франції. Визначено практики, які є доцільними для використання в Україні.
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Харків : Діса плюс, 2015. - С. 386-406, 2015)
  Наведений розділ 11 колективної праці «Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей» являє собою практичний посібник з алкогольного скринінгу та короткострокового ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням (Харків: ХНУВС, 2013. - 40 с., 2013)
  Автором визначений зміст поняття «громадська думка» та основні методи її вивчення. Проаналізовані концептуальні напрями діяльності правоохоронних органів України щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків. Узагальнений ...