Форум права, 2010, № 2

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2010. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Recent Submissions

 • Онищук, О. О.; Onyshchuk, O. O. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 343–346, 2010)
  На основі аналізу теорії адміністративного права та антикорупційного законодавства розкрито основний метод адміністративного права у сфері протидії корупції (боротьби із корупцією), зміст якого полягає в тому, що спеціально ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 519–523, 2010)
  Досліджується один з принципів правової держави – принцип реальності прав і свобод громадян. Визначається сутність вказаного принципу. Пропонується юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян. ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 187–192, 2010)
  Щодо удосконалення теоретичних засад і правового регулювання правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні виконано аналіз системи управління органами внутрішніх справ, зокрема її стратегічний, ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115–120, 2010)
  Визначається поняття процесуального представництва, його цілі, проводиться класифікація процесуального представництва на види, розкривається зміст та межі інституту процесуального представництва. Розглядаються особливості ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 83–88, 2010)
  На основі аналізу положень Конституції України наукової думки провідних вітчизняних й зарубіжних у галузі адміністративного права сформулювати оновлений предмет сучасного адміністративного права України, як системи широких ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, M. V. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 508–512, 2010)
  Розглядаються питання забезпечення безпеки суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, зокрема, які ведуть кримінальний процес. Зосереджується увага на висвітленні проблем правової регламентації забезпечення безпеки ...
 • Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 210–216, 2010)
  Проаналізовано наявні підходи до визначення поняття особи-терориста. Запропоновано визначення основних особистісних особливостей терориста Робиться висновок, що дослідження особи терориста, вироблення його профілю дозволить ...
 • Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 435–439, 2010)
  Розкрито сутність поняття та розглянуті окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України; виконано аналіз фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України у ...
 • Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 489–496, 2010)
  Розглядаються питання здійснення контрольних заходів за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. На підставі аналізу науково-правових підходів та позиції чинного законодавства, пропонується розділити ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 160–165, 2010)
  Виконано аналіз недоліків структур базової (1996 року) концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ та запропонованих у 2002-2008 роках проектів концепції реформування; висунені пропозиції з їх оптимізації.
 • Сіверін, В. І.; Siverin, V. I. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 456–460, 2010)
  Виконано дослідження теоретичних і законодавчих підстав надання дозвільних послуг у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Особлива увага приділяється тим видам діяльності, яка може завдати шкоду державі, правам і ...
 • Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Коломойцев, С. С.; Kolomoitsev, S. S. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 461–466, 2010)
  Розглянуто організаційні засади поліцейських підрозділів основних країн Європи, історія їх розвитку та специфіка.
 • Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 156–159, 2010)
  Наведені наслідки ухилення обвинуваченого від слідства, проаналізовано чинне кримінально-процесуальне законодавство України щодо провадження по кримінальних справах даної категорії, запропонована послідовність дій слідчого ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010)
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного ...
 • Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 254–258, 2010)
  Розглянуті погляди провідних вчених на питання протидії окремим видам злочинів, які відносяться до злочинів терористичної спрямованості, надано їх авторське визначення та науково обґрунтовано актуальність проведення ...
 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206 (Форум права. – 2010. – № 2. - С. 99–104, 2010)
  Досліджуються засади правового принципу гуманізму, що здійснює вплив на кримінально-процесуальне право та визначає зміст і спрямованість діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду на пріоритетний ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Форум права. – 2010. – № 2. - С. 177–186, 2010)
  Аналізуються специфічні ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів, пропонується її визначення; досліджені положення нормативноправових актів, якими передбачена відповідальність за ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds